Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Ειδικό Αρμονίας - Αντίστιξη - Φούγκα - Σύνθεση

Καθηγητής: Γιάννης Λυγεράκης


ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος.

Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.

Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Αντίστιξη, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Χορωδία, Διδασκαλία.

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.


ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.

Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Β' Μέση), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία, Διδασκαλία.

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.


ΦΟΥΓΚΑ

Δεκτοί πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.

Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Γ' Μέση), Ιστορία Μουσικής, Ενορχήστρωση.

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.


ΣΥΝΘΕΣΗ

Δεκτοί πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη.

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

menu
menu