Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας (Γ’ ΜΕΡΟΣ)

Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας (Γ’ ΜΕΡΟΣ)

Μαγνητοσκοπημένη συναυλία με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.

Χορωδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης.

Διεύθυνση - Διδασκαλία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ
(Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας)

  • Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
  • Μακαρισμοί
  • Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν
  • Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου
  • Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα
  • Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον
  • Εὐλογητάρια (Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου)

ΧΟΡΩΔΙΑ
Βαφειάδης Διομήδης, Γερακιανάκη Πόπη, Γουβιανάκης Νίκος, Μαγουλάς Γρηγόρης, Μανουσάκης Σπύρος, Μαρκάκης Μηνάς, Παναούση Ανδρονίκη, Χατζάκης Μανόλης.

Οι μαγνητοσκοπήσεις έγιναν ιδιωτικά, χωρίς την παρουσία κοινού, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ωδείου, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19.

menu
menu