Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας (Β’ ΜΕΡΟΣ)

Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας (Β’ ΜΕΡΟΣ)

Μαγνητοσκοπημένη συναυλία με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.

Χορωδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης.

Διεύθυνση - Διδασκαλία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ
(Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας)

  • Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός, προσέφερε τὸ μύρον
  • Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε
  • Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί
  • Συντρέχει λοιπόν, τὸ συνέδριον τῶν Ἰουδαίων
  • Μυσταγωγῶν σου Κύριε
  • Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν
  • Διὰ Λαζάρου τὴν ἔγερσιν
  • Ἔστησαν τά τριάκοντα ἀργύρια
  • Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις
  • Μικράν φωνήν ἀφῆκεν ὁ Ληστής

ΧΟΡΩΔΙΑ
Βαφειάδης Διομήδης, Γερακιανάκη Πόπη, Γουβιανάκης Νίκος, Μαγουλάς Γρηγόρης, Μανουσάκης Σπύρος, Μαρκάκης Μηνάς, Παναούση Ανδρονίκη, Χατζάκης Μανόλης.

Οι μαγνητοσκοπήσεις έγιναν ιδιωτικά, χωρίς την παρουσία κοινού, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ωδείου, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19.

menu
menu