Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Διεύθυνση - Διδασκαλία: Ιωάννης Δαμαρλάκης, Άρχων Διδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου


Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διδαχτούν τη Βυζαντινή Μουσική και να μυηθούν στην Ψαλτική Τέχνη.

Διάρκεια σπουδών: 5 έτη για Πτυχίο, 2 επιπλέον για Δίπλωμα (τίτλοι θεωρημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού).

Γενικά μαθήματα: Τυπικό, Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Υμνολογία, Μετρική, Λειτουργική, Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σολφέζ.

Επίσης διδάσκεται πρακτικά η Ψαλτική Τέχνη μέσω της συμμετοχής των σπουδαστών στη Βυζαντινή Χορωδία του Ωδείου.

Κάθε σπουδαστής έχει το μοναδικό προνόμιο της προσωπικής διδασκαλίας, αφού τα μαθήματα είναι ατομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας, μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αρκεί να έχουν μεράκι και διάθεση για τη Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες:

Α. Θεωρητικό μέρος

  1. Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη της Βυζαντινής Μουσικής
  2. Θεωρία και πράξη του Ισοκρατήματος
  3. Στοιχεία Λειτουργικής – Λειτουργικά Βιβλία
  4. Τυπικό – Τάξη τελέσεως των Ιερών ακολουθιών
  5. Απαγγελία αναγνωσμάτων (εμμελής – χύμα)
  6. Στοιχεία Υμνολογίας
  7. Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής

Β. Πρακτικό μέρος

  1. Πρακτική άσκηση σε όλες τις Ιερές ακολουθίες που συνδέονται με το ιερό αναλόγιο (Εσπερινός, Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Ιερά Μυστήρια), στο Ιερό αναλόγιο του Διδασκάλου
  2. Βυζαντινή Χορωδία

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Βυζαντινής Μουσικής (κάνετε κλικ στον σύνδεσμο)

menu
menu