Απόφοιτοι Σχολής Μονωδίας

  1. Τζωρτζακάκη Ελένη, Πτυχίο Μονωδίας, 2016
  2. Κιαγιαδάκη Δεβόρα, Δίπλωμα Μονωδίας, 2020
menu
menu