Απόφοιτοι Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

 1. Ρέππα Αργυρώ, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2001
 2. Αργυρίου Τάσος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2002
 3. Παναούση Ανδρονίκη, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2002
 4. Ρέππα Αργυρώ Δίπλωμα, Βυζαντινής Μουσικής, 2003
 5. Ανδρεουλάκης Ηλίας, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2003
 6. Παντελάκης Γεώργιος, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2004
 7. Θεοδωράκης Μανόλης, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2004
 8. Ανδρεάκης Ζαχαρίας, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2004
 9. Γιασαφάκης Κώστας, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2004
 10. Παναούση Ανδρονίκη, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2005
 11. Μανιουδάκης Νίκος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2005
 12. Στρατάκη Εύα, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2005
 13. Ανδρεάκης Ζαχαρίας, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2006
 14. Γιασαφάκης Κώστας, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2006
 15. Ρούσσος Βασίλης, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2006
 16. Σταυγιανουδάκης Νίκος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2007
 17. Μουδατσάκης Μανόλης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2009
 18. Μανιουδάκης Νίκος, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2009
 19. π. Βρεττάκος Κοσμάς, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2010
 20. Βάλβης Γιώργος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2011
 21. Αντωναίος Μανώλης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2013
 22. Βάλβης Γιώργος, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2014
 23. Μπελιβάνης Μιχάλης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2014
 24. Φιλιππάκης Βαγγέλης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2014
 25. Γουβιανάκης Νίκος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2015
 26. π. Καρακωνσταντάκης Ευγένιος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2016
 27. Μαρκάκης Μηνάς, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2016
 28. Μιχαήλ Δημήτρης, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2016
 29. Βάλβης Βαγγέλης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2017
 30. Ζαχαριουδάκης Γιώργος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2017
 31. Δανιηλίδης Ναούμ, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2018
 32. Βάλβης Βαγγέλης, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, 2019
 33. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2019
 34. Μαγουλάς Γρηγόρης, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2023
 35. Σταματίου Μαρία, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, 2023
menu
menu