Μουσική Προπαιδεία (παιδιά ηλικίας 5-7 ετών)
Μουσική Προπαιδεία (παιδιά ηλικίας 5-7 ετών)
Μουσική Προπαιδεία (παιδιά ηλικίας 5-7 ετών)

Μουσική Προπαιδεία (παιδιά ηλικίας 5-7 ετών)

Καθηγήτρια: Δήμητρα Γραμμενίδη


Η πρόοδος και η ακμή ενός λαού εξαρτώνται από τη μόρφωση και την αγωγή που δίνεται στα παιδιά. Βασικό πλέον στοιχείο στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των χωρών είναι και η αισθητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών που συνδέεται με τις διάφορες μορφές τέχνης όπως η μουσική, η ζωγραφική, η ρυθμική κίνηση κ.ά.

IMG_9150 Με τον όρο Μουσική Προπαιδεία εννοούμε ένα σύστημα αγωγής για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικία (5-7 ετών), όπου η μουσική συνδέεται με την κίνηση, τον ρυθμό και τον λόγο. Μεταξύ των στόχων είναι: η ευχαρίστηση που τα παιδιά παίρνουν από τη μουσική, η ανάπτυξη της ευαισθησίας τους, η απόκτηση αυτοπειθαρχίας αλλά και η ικανότητα συνεργασίας μέσα από τις διάφορες ομαδικές μουσικές δραστηριότητες.

Στατιστικές έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή ενασχόληση με τη μουσική βοηθά τα παιδιά να αφομοιώνουν ευκολότερα και άλλες γνώσεις. Η ερμηνεία είναι απλή: η μουσική διεγείρει τη σκέψη και την κάνει να αφομοιώνει εύκολα ό,τι μορφωτικό αγαθό της προσφέρεται.

Το πρόγραμμα Μουσικής Προπαιδείας του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την έρευνα των σύγχρονων Επιστημών Αγωγής (Παιδαγωγική και Ψυχολογία) σχετικά με τη διαδικασία ευαισθητοποίησης του παιδιού στη Μουσική.

Οι καθηγήτριες έχουν επεξεργαστεί ένα σύστημα προσαρμοσμένο στον κόσμο και τις ευαισθησίες των σύγχρονων παιδιών, δίνοντας έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο του παιχνιδιού.

Η φοίτηση στο τμήμα Μουσικής Προπαιδείας είναι μονοετής (διετής για τα μικρότερα παιδιά) και συνίσταται στην αφομοίωση βασικών μουσικών εννοιών, καθώς και στην απόκτηση απλών, αλλά ουσιαστικών, μουσικών δεξιοτήτων από την πολύ μικρή ηλικία. Τα στοιχεία της μουσικής διδάσκονται με τη μορφή παιχνιδιών, κατάλληλα μελετημένων ώστε να είναι τόσο ευχάριστα όσο και ωφέλιμα. Τα παιδιά ασκούν το "αυτί" και τη φωνή τους που είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την προσέγγιση της μουσικής γλώσσας.

Οι καθηγήτριες εκτιμούν τις ικανότητες των παιδιών και προσδιορίζουν τη φυσική τους κλίση, ενώ εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, έχοντας ολοκληρωμένη μια πρώτη εικόνα των μαθητών, δίνουν στους γονείς τη σχετική κατεύθυνση για τη συνέχεια.

Τα παιδιά στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας διασκεδάζουν και αγαπούν τη Μουσική, ενώ παράλληλα αφομοιώνουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άνετη αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων του Ωδείου.

Τι αποκομίζει ένα παιδί ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Μουσικής Προπαιδείας;

  • Μια ουσιαστική γνωριμία με τη Μουσική, τους ήχους, τα μουσικά όργανα και τα είδη της Μουσικής.
  • Απελευθέρωση του εκφραστικού του δυναμικού και δυνατότητα προσωπικής έκφρασης.
  • Συναισθηματική ολοκλήρωση και κοινωνική ανάπτυξη μέσω των μουσικών παιχνιδιών.
  • Υπεύθυνη και ομαλή καθοδήγηση στη μουσική δημιουργικότητα, ώστε να αναπτύξει ικανότητες που διαθέτει σε λανθάνουσα μορφή.
menu
menu