Κρουστά (παραδοσιακά)
Κρουστά (παραδοσιακά)
Κρουστά (παραδοσιακά)

Κρουστά (παραδοσιακά)

Τουμπελέκι, Μπεντίρ, Νταούλι κ.ά.

Καθηγητές: Θοδωρής Πιντζόπουλος, Νίκος Μοσχονάς


Οδηγός σπουδών: Ελεύθερες Σπουδές

menu
menu