Μουσικοκινητική αγωγή (παιδιά ηλικίας 3-5 ετών)

Μουσικοκινητική αγωγή (παιδιά ηλικίας 3-5 ετών)

Καθηγήτρια: Δήμητρα Γραμμενίδη


Με τον όρο μουσικοκινητική αγωγή εννοούμε μια συνάντηση μουσικής, λόγου και κίνησης που δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες εμπειρίες του ώστε να αναπτυχθεί σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά. Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία με τα άλλα παιδιά και να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στις τέχνες.

Στη μουσικοκινητική αγωγή η ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική βασίζεται σε βιώματα και έχει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού.

Βασικοί άξονες της μουσικοκινητικής αγωγής

Η μέθοδος Dalcroze δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της κίνησης ως μέσο για την καλλιέργεια της ευαισθησίας στον ρυθμό και τη μελωδία. Η μέθοδος Orff προσθέτει με τη σειρά της τον λόγο στη μουσική και την κίνηση ενώ τέλος η μέθοδος Kodaly εστιάζει πιο πολύ στην καλλιέργεια της φωνής.

Η μουσικοκινητική αγωγή του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από μια ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων όπως: το τραγούδι, τα μουσικά παιχνίδια, η μίμηση, η μουσική και η κίνηση, οι αυτοσχεδιασμοί και η δραματοποίηση, οι ηχοϊστορίες, τα μουσικά παραμύθια, οι ρυθμικές και μελωδικές επενδύσεις.

Οι παραπάνω δραστηριότητες της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

  • Στην αντίληψη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου.
  • Στη συνειδητοποίηση των μελών του σώματος, δηλαδή του γνωστικού σχήματος του σώματος.
  • Στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και εμπειριών με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
  • Στην καλλιέργεια της ρυθμικής αντίληψης.
  • Στην ανάπτυξη της μουσικής μνήμης.
  • Στην καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας.

Τέλος το σύστημα μουσικοκινητικής αγωγής συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού και στη γνώση στοιχειωδών μουσικών εννοιών.

menu
menu