Σχολή Μονωδίας

Σχολή Μονωδίας

Καθηγητής: Άρης Σφακιανάκης


Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Χορωδία (από Μέση μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι Μέση), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας).


Μελοδραματική

Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει βασικές σπουδές στη Μονωδία και επιθυμούν να ασχοληθούν με τη λυρική και σκηνική ερμηνεία.

Η Μελοδραματική, ή σωστότερα η εκπαίδευση του ηθοποιού του μουσικού θεάτρου, στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της μουσικής και σκηνικής τεχνικής του τραγουδιστή της όπερας. Η εκπαίδευση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη βασικών τεχνικών δεξιοτήτων, που οδηγούν στη σύνδεση της φωνητικής με τη σωματική έκφραση. Η ανάπτυξη αυτής της βασικής τεχνικής σχετίζεται με τον έλεγχο των σωματικών λειτουργιών και με την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής του τραγουδιού. Κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι η δουλειά πάνω σε ρόλους του ρεπερτορίου, σε ατομικές ή ομαδικές σκηνές, όπου αναπτύσσονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι της σκηνικής ερμηνείας ενός ρόλου. Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει επί σκηνής στις απαιτήσεις ενός οπερετικού ρόλου, σε διαφορετικά στιλ ερμηνείας και αισθητικών προσεγγίσεων.

Στο τμήμα Μελοδραματικής γίνονται δεκτοί σπουδαστές Μονωδίας από το πρώτο έτος φοίτησης τους στη Ανωτέρα τάξη της Σχολής Μονωδίας.



menu
menu