ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Κλασικό τμήμα του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης είναι αναγνωρισμένο από το κράτος (ΦΕΚ 611/Β/18.6.1998) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χορηγούνται τίτλοι σπουδών (Πτυχία ή Διπλώματα) θεωρημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Διδάσκονται:

Οδηγός Σπουδών: Τμήματα Κλασικών Σπουδών

επιστροφή

menu
menu