Εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

Εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

Γενικές πληροφορίες

Καθηγητές: Γιάννης Λυγεράκης, Νίκος Βλαζάκης


Στο Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται από τις Πανελλαδικές του 2024 και εφεξής (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) στα εξής μαθήματα:

  1. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
  2. Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
  3. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
  4. Σε ένα μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: α) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., β) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., γ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και ε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

Τα μαθήματα του τμήματος προετοιμασίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων είναι ατομικά. Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 1-2 χρόνια για υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικού Αρμονίας και 2-3 χρόνια για πιο αρχάριους υποψήφιους.

Οι σπουδαστές του τμήματος πετυχαίνουν ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100% και αρκετοί από αυτούς κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις της σειράς εισαγωγής των σχολών επιλογής τους.

Για όσους σπουδαστές επιθυμούν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Ειδικού Αρμονίας.


Τμήματα Μουσικών Σπουδών

α) Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), δ) Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα) και ε) Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

Διάρκεια & περιεχόμενο σπουδών: Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, διαρθρώνονται δε με βάση το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Ο χαρακτήρας των σπουδών του Τμήματος προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές διέξοδοι: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως μουσικολόγοι, στην εκπαίδευση, σύμβουλοι μουσικών οργανισμών, σε κέντρα ερευνών, ωδεία, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, μουσικοκριτικοί στα Μ.Μ.Ε, παραγωγοί μουσικών εκπομπών, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων

Επιτυχόντες Σπουδαστές

menu
menu