ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διδαχτούν τη Βυζαντινή Μουσική και να μυηθούν στην Ψαλτική Τέχνη. Κάθε σπουδαστής έχει το μοναδικό προνόμιο της προσωπικής διδασκαλίας, αφού τα μαθήματα είναι ατομικά.

Διεύθυνση: Ιωάννης Δαμαρλάκης, Άρχων Διδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Αναλυτικά:

Οδηγός Σπουδών: Τμήματα Κλασικών Σπουδών

επιστροφή

menu
menu