Έντεχνο τραγούδι

Έντεχνο τραγούδι

Καθηγητής: Άρης Σφακιανάκης


Το τμήμα Έντεχνου Τραγουδιού του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά τη φωνητική τους απόδοση μέσω της σωστής τοποθέτησης, της ορθοφωνίας και της αναπνευστικής εξάσκησης. Επιπλέον προσφέρονται μαθήματα ρεπερτορίου, όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι αποκτώμενες γνώσεις σε πρακτικό επίπεδο.

Οδηγός σπουδών: Ελεύθερες Σπουδές

menu
menu