Απόφοιτοι Σχολής Κιθάρας

 1. Ζαχαριουδάκη Κρύστη, Πτυχίο Κιθάρας, 1999
 2. Καραντωνίου Χρυσόστομος, Δίπλωμα Κιθάρας, 2002
 3. Δασκαλάκη Νεκταρία, Πτυχίο Κιθάρας, 2004
 4. Θαλασσινάκη Κάλλια, Πτυχίο Κιθάρας, 2010
 5. Κορναρόπουλος Ευγένιος, Πτυχίο Κιθάρας, 2010
 6. Ανδριώτης Χαράλαμπος, Πτυχίο Κιθάρας, 2011
 7. Σόφτση Ειρήνη, Δίπλωμα Κιθάρας, 2012
 8. Φίλιππας Σπύρος, Δίπλωμα Κιθάρας, 2014
 9. Θαλασσινάκη Κάλλια, Δίπλωμα Κιθάρας, 2014
 10. Βαρδάκης Δημήτρης, Πτυχίο Κιθάρας, 2015
 11. Παπαδάκης - Πλουμίδης Μανόλης, Δίπλωμα Κιθάρας, 2015
menu
menu